5412435219578880 I LoveShop 即食海蜇丨麻辣味丨麻油味 日日係屋企食飯,食肉食到悶,最好是上菜前來一道即食涼拌海蜇,吃前把它雪❄️至凍冰冰,瀝乾水分後加入調料包拌勻酸汁,食落爽脆,嗦嗦嗦,爽脆有嚼勁的口感往往讓人慾罷不能。搭配蔥絲、香菜、麻油、麻辣風味更獨特。 🅰️ 即食海蜇(麻辣味) 🅱️ 即食海蜇(麻油味) ❇️海蜇有清熱解毒、化痰軟堅、降壓消腫等功能,對氣管炎 Product #: iloveshop-即食海蜇丨麻辣味丨麻油味 2022-01-24 Regular price: $HKD$28.0 Available from: I LoveShopIn stock
iloveshopI LoveShop